✅ Συνεχίζουμε Υπεύθυνα την λειτουργία μας διαδικτυακά σε ένα πλήρες καταρτισμένο πρόγραμμα σπουδών προσαρμοσμένο για κάθε μαθητή ξεχωριστά‼️ 👨🏻‍🎓 👩‍🎓

✅ Χαρακτηριστικά μας η οργάνωση, ο σεβασμός των προσωπικών δεδομένων του κάθε μαθητή ξεχωριστά (GDPR) και η άρτια διδασκαλία από εξειδικευμένους καθηγητές του κλάδου‼️

✅ Λαμβάνονται όλα τα μέτρα αντιμετώπισης της επιδημίας Covid-19 στη λήψη μέτρων για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων βάση των νέων αποφάσεων του υπουργείου Παιδείας – Υγείας‼️ 🏛 🏥

🌐www.Studio8.com.cy